Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr

Jižní svah

Jižní svah se nachází v Jeseníku- lázních poblíž sanatoria Priessnitz. Jedná se o uměle modelovaný svah s řadou sochařských kompozic. Po celý rok patří k vyhledávaným místům v lázních. Je odtud krásný výhled na věnec jesenických hor, za teplého počasí zde rádi relaxují lidé na dekách nebo jen tak v trávě. Toto místo je výchozím bodem pro řadu lázeňských i turistických tras a cyklotras.

Jižní svahCESTA JIŽNÍHO SVAHU

Cesta vinoucí se v modelovaných vlnách terénu Jižního svahu vede chodce přes jedenáct kamenných sochařských objektů, vzpínajících se do prostoru a opět doznívajících v oblých tvarech země. Od spodní části krystalizují žulové kameny v elementárních tvarech, přecházejí od jednoduchých útvarů do stále složitějších až lidsky konfigurovaných sochařských kompozic. Jejich skladba a tvarový princip je založený na hledáni a využití souladu i kontrastu mezi monumentalitou kamene a organickou formou lidského téla. Tímto napětím mezi přírodním tvarem kamene a do něj vtisknutými lidskými tvary je umocněno působení díla a je násoben účinek vyjádřit nadčasovou visi jednoty člověka a přírody.
Brněnský sochař JAN ŠIMEK (nar1941) je tvůrcem této pozoruhodné a u nás ojedinělé sochařské realizace, vytvořil ji ve spolupráce s projektanty Zahradní architektury Želesice u Brna vletech 1980 - 1985. Vrcholí v ní autorovo úsilí o významové sepětí sochařského díla s přírodou. Nově našim očím objevuje jesenickou krajinu, odhaluje nám její charakter i její hlubší mýtický rozměr,
Tajemný ráz těchto objektů a celá sochařská kompozice svahu naplňuje místo meditativní atmosférou a proměňuje je v putovní místo novodobého kultu přírody - hor, kamenů, slunce, vody i větru, s nimiž se sjednocuje v neustálých proměnách. Celá sochařské kompozice do sebe integruje a sochařsky umocňuje charakter a prvky okolní krajiny, do níž se otevírá, Koncepce díla vychází rovněžz jeho praktické užitečnosti jako přírodního solária, navozujícího bezprostřední kontakt Člověka s přírodou, který zaujímá v léčebné metodě zdejších lázní důležité místo.
Sochařská realizace Jižního svahu nás vede k zamyšlení a uvědomování si, co je v přírodě a životě podstatné, klade nám otázku po jeho smyslu a naplnění. Její poselství odrážející myšlenkové dění své doby se tak stýká s myšlenkovým odkazem zakladatele jesenických lázní V. Priessnitze

Jižní svah


Hotel Slunný dvůr v Jeseníku hodnocení