Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr

Kralický sněžník

Králický Sněžník představuje horské seskupení, rozkládající se na nejzápadnějším okraji okresu Šumperk v Olomouckém kraji a ze západu částečně zasahuje do okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Pohoří sousedí na severozápadě s Polskem, které zde reprezentuje území Kladska. Na východě leží Staroměstsko a údolí řeky Krupé odděluje toto pohoří od vlastních Jeseníků.

Pohled do údolí Stříbrnice z chaty Návrší, v dáli hl. hřeben Jeseníků:

Pohled do údolí Stříbrnice z chaty Návrší, v dáli hl. hřeben Jeseníků:


V samém centru skupiny Králického Sněžníku pramení těsně pod vrcholem řeka Morava ve výšce 1380 m.n.m. Jižním směrem vytváří hluboké údolí a po opuštění horského masivu se stáčí na východ k Hanušovicím. Zde přibírá řeky Krupou a Brannou a dále již plyne širším údolím a pozvolna přechází do roviny Hornomoravského úvalu. Srázná:

Srázná


Komunikační dostupnost je zde zejména po železnici. Železniční síť je zde dosti rozvětvena a využívá údolí vodnich toků Moravy, Branné, Krupé a na jihozápadě Řezné a Tiché Orlice. Autobusová dOprava má charakter zaměstananeckých spojů a je použitelná zejména v pracovní dny. Automobilem je území dostupné po silnici II/312 (Žamberk - Králíky - Hanušovice), samotné Staroměstsko je dostupné z Hanušovic po II/446, popř. po místní komunkaci z Branné. V oblasti je jeden hraniční přechod železniční (Lichkov - Medzylesie) a silniční (Králíky - Boboszów), dále hr. přechod malého pohraničního styku (Staré Město - Nowa Morawa) a tři hraniční přechody na turistických stezkách.

SněžníkSněžník


Hotel Slunný dvůr v Jeseníku hodnocení