Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr

Lom Rampa

Jeden z dominantních a často navštěvovaných lomů v Černé Vodě, hlavní zvláštností je naříznutá vysoká kolmá stěna, podle níž lom vždy lehce poznáte.

Lom Rampa


Jedním z nejznámějších zatopených lomů na Žulovsku je lom Rampa, který je oblíbeným místem letní rekreace pro místní i návštěvníky našeho mikroregionu.
Od žulovského nádraží až k lomu Rampa se dostaneme po červené turistické značce, která pak dále vede ke zřícenině Hradisko (Kalštejn).
Červená značka nás povede přes Starost (Sorge) po náspu bývalé železniční vlečky, která zde byla v provozu mezi lety 1919 - 1974. Po ní bylo za 55 let existence přepraveno 900 000 tun materiálu. Vlečka měřila 2 826 metrů a byla až na lom Rampa v provozu do roku 1966 a po Haspelberg do roku 1974. Ukončení provozu na vlečce způsobily potíže s údržbou a to, že nebyla stavěna pro motorové lokomotivy s větším nápravovým tlakem. V první polovině minulého století se uvažovalo o železničním spojení mezi Žulovou a Velkými Kuněticemi a o využití již vybudované vlečky pro spojení těchto dvou obcí, ale již v této době byly parametry tratě považovány za nevyhovující pro osobní přepravu.

Hotel Slunný dvůr v Jeseníku hodnocení