Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr

STEZKA VINCENZE PRIESSNITZE

Stezka Vincenze Priessnitze tvoří okruh 7 km trasy, který začíná úvodním informačním panelem v Lázních Jeseník na konečné MHD – stanice Sanatorium Priessnitz a opět se k němu vrací. Na stezce je umístěno 9 informačních panelů jejichž texty přibližují návštěvníkům významné historické období, které ovlivnilo Jesenicko až do dnešních dnů – rozvoj přírodního lázeňství a tvrdý, neuvěřitelně zajímavý životní příběh Vincenze Priessnitze – zakladatele prvního vodoléčebného ústavu na světě.

STEZKA VINCENZE PRIESSNITZETrasa Stezky je značena zelenou značkou (šikmý zelený pruh v bílém poli) a je určena pouze pro pěší, neboť některé úseky jsou cyklisticky nedostupné. Na původních, ale i nově vybudovaných trasách stezky spatří turisté 14 pramenů a několik drobných památek, seznámí se s jejich historií a proniknou do tajů počátku místního lázeňství. Osvěží se lahodnou vodou z pramenů a pokochají se krásou jesenického příhraničí, které skýtá nejeden fascinující výhled do okolí.
Stezku Vincenze Priessnitze vybudovalo hnutí Brontosaurus s podporou místních obyvatel, institucí a firem v rámci dlouhodobého programu Cesta ke kořenům. Jeho cílem je oživit zanikající drobné památky severozápadního Slezska a posílit vztah obyvatel ke kraji ve kterém žijí.

Informační tabule na Priessnitzově stezce

STEZKA VINCENZE PRIESSNITZE STEZKA VINCENZE PRIESSNITZE
STEZKA VINCENZE PRIESSNITZE STEZKA VINCENZE PRIESSNITZEZajímavým prvkem informačních panelů stezky (zvláště pro děti) je ilustrovaná Kapka Turistka, která formou čtivých veršovánek shrnuje celý historický text uvedený na panelech. Priessnitz, přestože se narodil jako prostý místní sedlák, dokázal velmi jednoduchými metodami navrátit zdraví 40 000 lidí. Díky těmto okolnostem se jeho rodná zapadlá víska Gräfenberg stala vyhledávaným místem mnoha známých osobností tehdejšího 19. století. Mnohdy urození pacienti na znamení díků za své vyléčení nechávali postavit v okolí Jeseníku různé drobné památky, zejména prameny, které jsou pro krajinu jeho okolí dnes typické. Jen v blízkém okolí Města Jeseník je takovýchto památek okolo stovky.
Cesta vinoucí se v modelovaných vlnách terénu Jižního svahu vede chodce přes jedenáct kamenných sochařských objektů, vzpínajících se do prostoru a opět doznívajících v oblých tvarech země. Od spodní části krystalizují žulové kameny v elementárních tvarech, přecházejí od jednoduchých útvarů do stále složitějších až lidsky konfigurovaných sochařských kompozic. Jejich skladba a tvarový princip je založený na hledáni a využití souladu i kontrastu mezi monumentalitou kamene a organickou formou lidského téla. Tímto napětím mezi přírodním tvarem kamene a do něj vtisknutými lidskými tvary je umocněno působení díla a je násoben účinek vyjádřit nadčasovou visi jednoty člověka a přírody.

Mapa Priessnitzovy stezky

STEZKA VINCENZE PRIESSNITZE


Hotel Slunný dvůr v Jeseníku hodnocení