Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr Hotel Slunný dvůr

Zámek: Jánský Vrch – Javorník

Adresa:
Národní kulturní památka
Státní zámek Jánský Vrch
790 70 Javorník

OTEVÍRACÍ DOBA:
Leden - Březen pouze po předchozí dohodě se správou státního zámku, 9 - 15 hod.
Duben 9 - 15 hod. víkendy a svátky, ve všední den pro předem objednané skupiny
Květen až srpen 9 - 16 hod., denně mimo pondělí a den následující po dni pracovního klidu
Září 9 - 15 hod., denně mimo pondělí a den následující po dni pracovního klidu
Říjen 9 - 15 hod. víkendy a svátky, ve všední den pro předem objednané skupiny
Listopad až prosinec pouze po předchozí dohodě se správou státního zámku, 9 - 15 hod.

Zámek Jánský Vrch tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem Javorníkem a svým umístěním spadá do nejsevernějšího cípu Jeseníků, na bývalé území Slezska.

Zámek: Jánský Vrch – Javorník Zámek: Jánský Vrch – JavorníkEXPOZICE

Návštěvníkům Jánského Vrchu v Javorníku je objekt zpřístupněn dvěma okruhy. Expozice prvního okruhu, tzv. základního, vyniká zachovaným původním vybavením převážně z 19. století, které bylo nově doplněno pouze některými předměty užitého umění a obrazy. K nejcennějším uměleckým památkám zámku patří plastiky a obrazy ve vybavení horní zámecké kaple. Je to především raně barokní oltář s deskovými renesančními obrazy světců z poloviny 16. století., dvě pozdně gotické sochy sv. Heleny a sv. Barbory a konečně pozdně gotická dřevěná soška světice z 1. čtvrtiny 16. století.
Zajímavým obohacením prohlídky je také největší vystavená sbírka dýmek a kuřáckých potřeb v České republice, čítající cca 1200 exponátů z 18., 19. a 20. století. Sbírka dýmek začala vznikat od konce 60. let a během dvaceti let se rozrostla na cca 1200 exponátů. K prohlédnutí jsou zde dýmky převážně z 18., 19. a 20. století, evropské výroby, ale i četné kusy dovezené z Ameriky, Afriky a Orientu.
Spodní prohlídkový okruh představí zájemcům hospodářské zázemí zámku, které je většinou na památkových objektech skryto. Patří sem především zámecká kuchyně, byt správce, jídelna pro sloužící, koupelna aj. Na vnitřních nádvořích zámku, kterými se při prohlídce prochází, jsou nejlépe patrné zajímavé stavební proměny objektu v průběhu šesti set let jeho existence.


JAK SE TAM DOSTANEME?

Automobilem z Jeseníku:po silnici I/60 přes Lipovou- lázně, Vápennou a Žulovou do Javorníku

Vlakem:Vlakové nádraží Javorník ve Slezsku se nachází 1 km od zámku. Do Javorníku jezdí pravidelné spoje z Lipové - lázní a Jeseníku.

Autobusem:Autobusová zastávka Javorník, aut.st. se nachází přímo pod zámkem. Do Javorníku jezdí pravidelné linky z Jeseníku.


Hotel Slunný dvůr v Jeseníku hodnocení